Haderup Skovservice sørger for varmen i mange hjem

Vi udfører flishugning, skovning af gavntømmer og plantning samt meget andet

Vores hovedproduktion er træflis, og vi producerer hvert år mellem 200.000 - 250.000 kubikmeter.

Flisning af læhegn op til 70 cm i diameter.

Vi skover også tømmer, emballagetræ, energitræ m.v.

Vi råder bl.a. over følgende maskiner:

  • 2 Silvatec flishuggere
  • 2 Silvatec fældemaskiner
  • 1 ny udkørselsmaskine Valmet
  • Lastbil til levering og afhentning af flis
  • Vi har desuden skovnings-mandskab til håndskovning.

 Vi går ind for bæredygtigt skovbrug, og vi er derfor også PEFC certificeret.

Læs mere om PEFC certificeringssystemet på www.pefc.dk


Haderup Skovservice har eksisteret i mere end 35 år. Vi har mange års erfaring i pasning af skove, store som små i både privat og offentligt regi.

 
Gert Gammelgaard, Indehaver
Mobil 20479882
Anders Røhr Lauritzen, Forstkandidat
Mobil 50814632

 

Udtynding & flishugning

Maskinskovning

Renafdrift & flisrydning

Specialopgaver

 Telefon 9745 2374  |  Mobil 2047 9882